PSYKOLOG Grenå

Find lokale psykologer i og nær Grenå

Her på hjemmesiden psykolog Grenå finder du en overskuelig og hurtig sammenligning af tre lokale psykologer i og nær Grenå. Vælger du en psykolog, der er autoriseret kan du forvente at din sundhedsforsikring vil dække samtalerne. De fleste sundhedsforsikringer stiller nemlig krav om at psykologen skal være autoriseret. Men derudover har du frit valg af psykolog. Mange psykologer i og omking Grenå tilbyder også muligheden for at få tilskud gennem Sygeforsikringen "danmark".


Her finder du let adgang til:

  • Liste og oversigt over tre lokale psykologer i og omkring Grenå
  • Et skærmbillede af psykologernes individuelle hjemmesider
  • Videoer fra YouTube for de psykologer, der har dem tilgængelige
  • Telefonnumre og hjemmeside for psykologer i og nær Grenå
  • Status for psykologens autorisation og mulighed for tilskud
  • Velkommen til hjemmesiden psykolog Grenå

SE VIDEO

Hør 5 historier og oplevelser

PSykolog NÆR grenå

Her på hjemmeside psykolog Grenå kan du danne dig et overblik over muligheden for at få psykolog-samtaler med en autoriseret psykolog i eller omkring Grenå. Her kan du også sammenligne åbningstider og finde mulighed for at få samtaler med en psykolog udenfor almindelig åbningstid på hverdage eller i weekender, hvis du oplever tidlige tegn på stress eller en akut krise med behov for at snakke med en fagprofessionel her-og-nu. Endelig kan du danne dig et overblik over psykologernes ventetid, da der i gennemsnit kan være op til 11½ uges ventetid på psykolog-samtaler (2019).

STRESS & krisER

Oplever du stress eller krise, så vil fokuserede psykolog-samtaler nær Grenå hjælpe dig videre.

ÅBNINGStider

Oplever du tidlige tegn på stress, så er der psykologer nær Grenå, der tilbyder aften-samtaler.

VENTETID

Når behovet for positiv forandring er der, så finder du her psykologer nær Grenå - uden ventetid.

Djursland-psykologen

Psykolog nær Grenå

Psykolog Grenaa - Autoriseret psykolog Frank Kjerstein


Autoriseret psykolog: JA, psykologen er autoriseret
Tilbyder aften-tider: JA, der tilbydes aften-tider
Tilbyder weekend-tider: JA, der tilbydes weekend-samtaler
Afstand fra Letbanen: 300 meter

Åbent alle ugens dage: JA, åbent alle ugens syv dage
Krypteret hjemmeside: JA, sikker forbindelse

Lægehenvisning: JA, der er lavere pris med lægehenvisning
Ventetid: Ingen ventetid

Åbningstider:
Mandag-fredag: 07:30-22:30
Lørdag-søndag: 07:30-22:30 (også ferier)

Telefon: +45 89 88 44 45
Send SMS: +45 42 63 24 00


Tidsbestilling: Bestil en tid (online)

Marianne Sander

Psykolog i Grenå


Autoriseret psykolog: JA, psykologen er autoriseret
Tilbyder aften-tider: NEJ, der tilbydes ikke aften-tider
Tilbyder weekend-tider: NEJ, der er ikke weekend-samtaler
Afstand fra Letbanen: 300 meter
Lægehenvisning: JA, der er lavere pris med lægehenvisning

Åbent alle ugens dage: NEJ, ikke alle ugens syv dage
Krypteret hjemmeside: JA, sikker forbindelse


Åbningstider:
Ikke oplyst, men telefontid kl. 12-13 på hverdage.


Telefon: +4586327510

 

Dorte Møller

Psykolog i Grenå


Autoriseret psykolog: JA, psykologen er autoriseret
Tilbyder aften-tider: NEJ, der tilbydes ikke aften-tider
Tilbyder weekend-tider: NEJ, der er ikke weekend-samtaler
Afstand fra Letbanen: 300 meter
Lægehenvisning: JA, der er lavere pris med lægehenvisning

Åbent alle ugens dage: NEJ, ikke alle ugens syv dage
Krypteret hjemmeside: Nej, ikke krypteret forbindelse


Åbningstider:
Ikke oplyst, men telefontid mandag-torsdag kl. 8-9.


Telefon: +4524279667

 

Psykolog-samtaler

Psykolog-samtaler foregår under tavshedspligt, så du trygt kan drøfte både private og indre oplevelser i et trygt rum. Typisk vil samtalerne omhandle oplevelser, tanker og følelser, fx i forbindelse med stress, kriser, angst og depression.

Psykolog-samtaler om stress - i Grenå

Stress

Du er ikke ene om at opleve stress, indre uro, søvnproblemer, rystende hænder eller voldsom træthed.

Psykolog-samtaler i Grenå - om depression

Depression

Depression påvirker livskvaliteten og kan udløses af ydre og indre forhold. Psykolog-samtaler hjælper.

Krise-samtaler med en psykolog i Grenaa

Kriser

Kriser, voldsomme oplevelser og negative omvæltninger i livet kan tage kontrollen fra os i en periode.

Stress-samtaler hos psykolog Grenå

Op mod en halv million mennesker i Danmark oplever tegn og symptomer på stress, hvilket også fører til en sørgelig statistik: omkring 25% af befolkningens sygemeldinger skyldes eller relateres til stress-lidelser. 


Mange oplever stress

Du er altså ikke ene om at opleve indre uro, tankemylder, hjertebanken, rystende hænder eller søvnbesvær i dagligdagen eller opleve tankekaos, irritabilitet, følesesmæssig sårbahed, hukommelsesbesvær eller vægring mod stimuli, ansvar og pres. 


Stress påvirker livskvaliteten

Flere oplever også at trække sig socialt og have en knude i maven eller hovedpine. Det er typisk en tilstand, der har bygget sig op over tid, når de fleste til sidst vælger at kontakte en psykolog for at få behandling for tidlige eller alvorlige tegn på stress.


Flere oplever også at trække sig socialt og have en knude i maven eller hovedpine. Det er typisk en tilstand, der har bygget sig op over tid, når de fleste til sidst vælger at kontakte en psykolog for at få behandling for tidlige eller alvorlige tegn på stress.


Prognosen for stress

Stress kan blive kronisk og for nogle endvidere føre til angst, depression og nedsat livskvalitet i en længere periode. Men for de fleste il alene det at tage imod opfordringen fra familie, venner eller kolleger om at kontakte egen læge og efterfølgende ofte en psykolog, føre til at opmærksomheden på og åbenheden omkring stress-symptomerne lindres over tid. I de situationer, hvor stress-reaktionen udløser en vedholdende angst og depression, er behandlingsperioden naturligvis tilsvarende længere.

Behandling af depression hos psykolog Grenå

Depression er andet end nedtrykthed, tristhed og et forsænket stemningsleje. Depression findes i tiltagende sværhedsgrader og en skræddersyet behandling tager udgangspunkt i eventuelt tidligere forekomst af depression. 


Grader af depression

Til lettere grader af depression vil mange psykologer - også nær Grenå - anvende en tilgang inspireret af eller centreret omkring kognitiv adfærdsterapi. Ofte vil de moderate og tungere sværhedsgrader af depression ske i samarbejde med egen læge, der ordinerer antidepressiv medicin. Efterfølgende finder mange også glæde og effekt ved mindfulness-øvelser og psykologisk opfølgende samtaler med mindfulness-elementer i terapien.


Ramt af depression

For mange opleves en depression som resultatet af udefrakommende belastninger - hændelser i livet, der påvirker os dybt. Det er både pludselige hændelser som sygdom eller dødsfald i familien, hos venner eller blandt nære kolleger, samtidig som depression også kan udvikle sig over tid, for eksempel i forbindelse med ledighed, skilsmisse eller livet, der former sig anderledes end forhåbninger og drømmene tilsagde.

Der er naturligvis også mange tilfælde, hvor en depression ikke opleves at hænge direkte sammen med ydre forhold, men snarere kan tilskrives arvelighed, indlærte tankemønstre i opvæksten eller fysiologiske, kropslige tilstande, der ender med at udløse en depression uden oplagte sammenhænge.


Men nogle perioder i livet er mere udfordrende og belastende end andre, for eksempel ved overgange i livet, såsom fødsler, hvor fødselsdepression rammer mange kvinder og mænd. Vintermørket påvirker også mange, der som resultat oplever en tilbagevende vinterdepression. Nogle gange tungere og mere plagsomt end andre år.


Psykolog-hjælp til depression

Uanset årsag, så påvirker depression ofte livskvaliteten med gennemgribende og negativ kraft. Psykolog-behandling og anden professionel hjælp er derfor ofte en god start på vejen videre.Krise-hjælp hos psykolog Grenå

Krise, hvad enten det er en akut krise eller en eksistentiel livs-krise, opleves typisk meget overvældende. Nærmest som et chok. Livet har ændret sig rundt om en, traumatisk oplevelser fylder i sind og krop eller dagligdagens omvæltninger har været for voldsomme. Vi bliver sat ud af spillet, mister det vante fodfæste og den balance vi er normalt besidder, mens følelerne raser eller er helt stille. Blikket bliver tomt og dvælende.


Snak med en psykolog om livskriser

I en krise-situation er det tit oplagt, at professionel hælp, som fx psykolog-samtaler, er næste skridt. Det opleves ofte direkte nødvendigt at få snakket med nogen - at bearbejde oplevelserne, følelserne og tankerne, der kan være et stort kaos eller skabe en pacificerende og forstummende stilhed i tanke, følelser og evne til at orientere sig mod handling og vant funktion.